Dark Souls 3 Deluxe Edition
  • Dark Souls 3 Deluxe Edition

Dark Souls 3 Deluxe Edition (Global Steam Key)

580.000 ₫
Không thuế
game-ds3
Qty

Lưu ý sản phẩm không thể kích hoạt tại: Iran, Islamic Republic of, Japan, Korea, Democratic People's Republic of, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic, Ukraine.

Includes 2 items: DARK SOULS™ III, DARK SOULS™ III - Season Pass

Hướng dẫn kích hoạt game trên nên tảng Steam:

1. Click vào https://store.steampowered.com/account/registerkey đăng nhập tài khoản của bạn

2. Nhập code của bạn vào ô trống "Product Code"

3. Check vào ô nhỏ mục "I agree ..."

4. Click "Continue" và xác nhận kích hoạt game

Đăng Ký / Đăng Nhập Qua

GIFT CARDS