Steam Games The Witcher 2: Assassins of Kings - Enhanced Edition

The Witcher 2: Assassins of Kings - Enhanced Edition

50.000 ₫
Không thuế
game-tw2-giftglobal

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm
Steam Gift
Phân vùng
Global
Qty

- Sản phẩm chỉ bao gồm game cơ bản và bản mở rộng: Enhanced Edition.

Hướng dẫn kích hoạt gift game Steam:

1. Bạn copy và paste link gift game vào trình duyệt.

2. Đăng nhập tài khoản của bạn trên trình duyệt.

3. Click "Accept" để nhận game vào tài khoản của bạn. 

game-tw2-giftglobal

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm
Steam Gift
Phân vùng
Global