Dead by Daylight
  • Dead by Daylight

Dead by Daylight (Steam Gift Sea)

100.000 ₫
Không thuế
game-deadbydaylightsea
7 Sản phẩm
Qty

Lưu ý sản phẩm chỉ kích hoạt tại các nước thuộc khu vực Đông Nam Á.

Hướng dẫn kích hoạt game trên nên tảng Steam:

1. Click vào https://store.steampowered.com/ và đăng nhập tài khoản của bạn

2. Copy và paste đường link bạn nhận được ở "My Key" vào trình duyệt

3. Click " Accept" để nhận gift và "Add libary" để xác nhận game vào tài khoản 

Đăng Ký / Đăng Nhập Qua

GIFT CARDS