Thẻ GoCash Game Card Giá Rẻ GoCash Game Card 20 USD

GoCash Game Card 20 USD

460.000 ₫
Không thuế
Gocash
gocash20usd

Thông tin chi tiết

Phân vùng
US
Loại sản phẩm
Digital Key
Qty

- Sản phẩm dùng để top-up các game: Wolf Team Global, ROTK: The Legend of CaoCao Global, Granado Espada Online Global ...
- Lưu ý: Code đã giao sẽ không thể hoàn trả.

Hướng dẫn kích hoạt GoCash Game Card: 

1. Kiểm tra các game hoặc nhà phát hành chấp nhận tại https://gocashgamecard.net/list .
2. Truy cập website của game hoặc nhà phát hành bạn chọn.
3. Đăng nhập tài khoản game của bạn.
4. Chọn hình thức thanh toán bằng GoCash.
5. Nhập mã "PIN" kích hoạt code của bạn.

Gocash
gocash20usd

Thông tin chi tiết

Phân vùng
US
Loại sản phẩm
Digital Key