Steam Games Resident Evil 2 Remake - Deluxe Edition

Resident Evil 2 Remake - Deluxe Edition

650.000 ₫
Không thuế
game-residentevil2remakedelux

Thông tin chi tiết

Phân vùng
Global
Loại sản phẩm
Steam Key
Qty

- Sản phẩm bao gồm game cơ bản và kèm các bản mở rộng: Resident Evil 2 - Leon Costume: Arklay Sheriff, Resident Evil 2 - Leon Costume: Noir, Resident Evil 2 - Claire Costume: Military, Resident Evil 2 - Claire Costume: Noir, Resident Evil 2 - Claire Costume: Elza Walker, Resident Evil 2 - Original Ver. Soundtrack Swap, Resident Evil 2 - Deluxe Weapon: Samurai Edge - Albert Model.

Hướng dẫn kích hoạt code game Steam:

1. Đăng nhập tài khoản của bạn tại https://store.steampowered.com.

2. Truy cập vào trang https://store.steampowered.com/account/registerkey.

3. Nhập code game của bạn và kích hoạt code. 

game-residentevil2remakedelux

Thông tin chi tiết

Phân vùng
Global
Loại sản phẩm
Steam Key